Apie centrą. Centro personalas. Kontaktai

CENTRO PERSONALAS

Direktorius

Ramūnas Setkauskas,
telefonas (8 5) 274 50 94, (8 5) 262 16 90
el.paštas: vgtu.nmc@vgtu.lt

Direktoriaus pavaduotojas

telefonas (8 5) 274 50 94
el.paštas: vgtu.kvc@vgtu.lt 

Reikalų tvarkytoja

Rima Matuzevičienė
telefonas (8 5) 274 50 92, (8 5) 262 16 90
el.paštas: vgtu.kvc@vgtu.lt

Buhalterė

Irena Petrikaitė
telefonas (8 5) 274 50 93
faksas (8 5) 274 50 92
el.paštas: vgtu.kvc@gmail.com

MISIJA

Padėti Lietuvos ūkio subjektams spręsti verslo konkurencingumo ir efektyvumo didinimo problemas.

BENDRIEJI TIKSLAI

1. Teikti aukšto lygio kvalifikacijos tobulinimo mokymus  statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir specialistams, didinti jų konkurencingumą ir asmeninį efektyvumą.

2. Teikti  įmonėms pažangiausių Lietuvos ir užsienio vadybos sprendimų bei patirčių konsultavimo paslaugas.

MOKYMO, KONSULTAVIMO IR PROJEKTŲ RENGIMO PASLAUGOS

Tęstinės

1. Kokybės, aplinkos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei socialinės atsakomybės (ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, SA8000) vadybos sistemų rengimas ir sertifikavimas.

2. Įmonių veiklos efektyvumo analizė ir vadybos modernizavimas.

3. Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimas ir kvalifikacijos tobulinimas.

4. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas.

5. Grupinės ir individualios stažuotės užsienyje ir verslo ryšių plėtra.

7. Konsultavimas statybos teisės ir technologijos klausimais.

Naujos

1. Statybos projektų valdymo tobulinimas (praktiniai aspektai).

2. Vadovų kvalifikacijos vertinimas (kvalifikacijos laipsnio nustatymas ir karjeros plano parengimas)

3. Veiklos nuolatinio tobulinimo sistemos diegimas (kokybės vadybos ir LEAN sistemų sąsajos).

Statybos techninės veiklos vadovų atestavimas (profesinių žinių vertinimas)

Atestavimui ir Teisės pripažinimui reikalingų pateikti dokumentų sąrašą ir prašymo formas rasite čia

Eil. Nr.

Statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigos

Profesinių žinių vertinimo programa

Planuojama mokymų data

Planuojama profesinių žinių vertinimo data

Planuojama teisinių žinių vertinimo data

žymuo

pavadinimas

darbo sritis

(statybos darbai,

projekto dalys)

1

SV, STPV

Statinio statybos vadovas, statinio statybos techninės priežiūros vadovas

E-012-17-LSIS

 2018 m. rugsėjo 24 – 26 d.

 

vieta: Laisvės pr. 58, Vilnius,5 auditorija (pirmas aukštas); 

laikas (registracija): nuo 8:30 val. 

  2018 m. rugsėjo 27 d.

 

vieta: Laisvės pr. 58, Vilnius, 5 auditorija (pirmas aukštas); laikas: nuo 8:30 val. 

 2018 m. rugsėjo 28 d., VGTU KVC

vieta: Laisvės pr. 58, Vilnius;  5 auditorija (pirmas aukštas); laikas: nuo 9:00 val.

  arba

savarankiškai registruojantis SPSC

2018 m. lapkričio 5 – 7 d.  2018 m. lapkričio 8 d.  2018 m. lapkričio 9 d., VGTU KVC

 arba

savarankiškai registruojantis SPSC

  2018 m. gruodžio 10 -12 d.  2018 m. gruodžio 13 d. 2018 m. gruodžio 14 d., VGTU KVC

 arba

savarankiškai registruojantis SPSC

2

SSDV, SSDTPV

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, statinio specialiųjų statybos darbų  techninės priežiūros vadovas

Mechanikos

E-013-17-LSIS

 2018 m. rugsėjo 24 – 26 d.

 

vieta: Laisvės pr. 58, Vilnius,5 auditorija (pirmas aukštas); 

laikas (registracija): nuo 9:00 val. 

 2018 m. rugsėjo 27 d.

 

vieta: Laisvės pr. 58, Vilnius, 5 auditorija (pirmas aukštas); laikas: nuo 8:30 val. 

2018 m. rugsėjo 28 d., VGTU KVC

vieta: Laisvės pr. 58, Vilnius;  5 auditorija (pirmas aukštas); laikas: nuo 9:00 val.

  arba

savarankiškai registruojantis SPSC

2018 m. lapkričio 5 – 7 d. 2018 m. lapkričio 8 d.  2018 m. lapkričio 9 d., VGTU KVC

 arba

savarankiškai registruojantis SPSC

 2018 m. gruodžio 10 – 12 d. 2018 m. gruodžio 13 d. 2018 m. gruodžio 14 d., VGTU KVC

 arba

savarankiškai registruojantis SPSC

3

SSDV, SSDTPV

Statinio specialiųjų statybos darbų) vadovas,  statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas

Elektrotechnikos

E-014-17-LSIS

2018 m. rugsėjo 24 – 26 d.

 

vieta: Laisvės pr. 58, Vilnius,5 auditorija (pirmas aukštas); 

laikas (registracija): nuo 9:00 val.  

 2018 m. rugsėjo 27 d.

 

vieta: Laisvės pr. 58, Vilnius, 5 auditorija (pirmas aukštas); laikas: nuo 8:30 val. 

2018 m. rugsėjo 28 d., VGTU KVC

vieta: Laisvės pr. 58, Vilnius;  5 auditorija (pirmas aukštas); laikas: nuo 9:00 val.

  arba

savarankiškai registruojantis SPSC

2018 m. lapkričio 5 – 7 d. 2018 m. lapkričio 8 d. 2018 m. lapkričio 9 d., VGTU KVC

 arba

savarankiškai registruojantis SPSC

 2018 m. gruodžio 10 – 12 d. 2018 m. gruodžio 13 d. 2018 m. gruodžio 14 d., VGTU KVC

 arba

savarankiškai registruojantis SPSC

4

PV, PVPV, PEV, SEV

Statinio projekto vadovas, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto ekspertizės vadovas, statinio ekspertizės vadovas

E-011-17-LSIS

2018 m. spalio 22 – 24 d.

vieta: Laisvės pr. 58, Vilnius; 

5 auditorija (pirmas aukštas);

laikas (registracija): nuo 9:00 val.

2018 m. gruodžio 17 – 19 d.

2018 m. spalio 31 d.

vieta: Laisvės pr. 58, Vilnius;

5 auditorija (pirmas aukštas); 

laikas: nuo 8:00 val.

2019 m. sausio 8 d.

savarankiškai registruojantis SPSC

5

PDV,

PDVPV,

PDEV

SDEV

Statinio projekto dalies vadovo,  statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies ekspertizės vadovas, statinio dalies ekspertizės vadovas

Konstrukcijų

(SK)

E-016-17-LSIS

2018 m. lapkričio 19 – 21 d.

2018 m. gruodžio 4 d.

(egzaminas raštu)

vieta: Trakų g.1, Vilnius, 237 aud.;  laikas: nuo 9:00 val.

2018 m. gruodžio 10 d. (egzaminas žodžiu)

vieta: Trakų g.1, Vilnius, 237 aud.;  laikas: nuo 12:00 val.

savarankiškai registruojantis SPSC

6

PDV,

PDVPV,

PDEV

Statinio projekto dalies  vadovas,  statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies ekspertizės vadovas

Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo

(KS)

E-021-17-LSIS

2018 m. lapkričio 14 d.

2018 m. lapkričio 15 d.

2018 m.  lapkričio 15 d., VGTU KVC

 arba

savarankiškai registruojantis SPSC

7

PDV,

PDVPV,

PDEV

SDEV

Statinio projekto dalies  vadovas,  statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies ekspertizės vadovas, statinio dalies ekspertizės vadovas

Elektrotechnikos

(iki 10 kV įtampos) ,  elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos

(E, ER, GRS, AS, PVA)

E-017-17-LSIS

-

 

2018 m. birželio 27 d.

savarankiškai registruojantis SPSC

2018 m. rugsėjo 13 d.
2018 m. spalio 18 d.
 2018 m. lapkričio 15 d.
 2018 m. gruodžio 18 d.

8

PDV,

PDVPV,

PDEV

SDEV

Statinio projekto dalies  vadovas,  statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies ekspertizės vadovas, statinio dalies ekspertizės vadovas

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo

(VN)

E-018-17-LSIS

-

2018 m. birželio 27 d.

savarankiškai registruojantis SPSC

2018 m. rugsėjo 13 d.
 2018 m. spalio 18 d.
 2018 m. lapkričio 15 d.
 2018 m. gruodžio 18 d.

9

PDV,

PDVPV,

PDEV

SDEV

Statinio projekto dalies  vadovas,  statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies ekspertizės vadovas, statinio dalies ekspertizės vadovas

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK)

E-019-17-LSIS

-

2018 m. birželio 27 d.

savarankiškai registruojantis SPSC

2018 m. rugsėjo 13 d.
2018 m. spalio 18 d.
2018 m. lapkričio 15 d.
2018 m. gruodžio 18 d.

10

PDV,

PDVPV,

PDEV

Statinio projekto dalies  vadovas,  statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies ekspertizės vadovas

Sklypo sutvarkymo (sklypo plano), susisiekimo

(SP, S)

E-015-17-LSIS

-

2018 m. birželio 27 d.

savarankiškai registruojantis SPSC

2018 m. rugsėjo 13 d.
2018 m. spalio 18 d.
2018 m. lapkričio 15 d.
2018 m. gruodžio 18 d.

11

PDV,

PDVPV,

PDEV

Statinio projekto dalies vadovas,  statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies ekspertizės vadovas

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo

(SO)

E-020-17-LSIS

-

2018 m. birželio 27 d.

savarankiškai registruojantis SPSC

  2018 m. rugsėjo 13 d.
 2018 m. spalio 18 d.
2018 m. lapkričio 15 d.
2018 m. gruodžio 18 d.

 

Eil. Nr.

Statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigos

Profesinių žinių vertinimo programa

Planuojama mokymų data

Planuojama profesinių žinių vertinimo data

Planuojama teisinių žinių vertinimo data

12

Kvalifikacijos atestatų papildymas, siekiant įgyti teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje

E-163-17-LSIS

2018 m. rugpjūčio 27 d.,

2018 m. rugpjūčio 28 d.,

2018 m.  rugpjūčio 28 d., 13 val. VGTU KVC

 arba

savarankiškai registruojantis SPSC

2018 m. rugsėjo 17 d.,

2018 m. rugsėjo 18 d.,

2018 m.  rugsėjo 18 d., 13 val. VGTU KVC

 arba

savarankiškai registruojantis SPSC

2018 m. spalio 8 d.

2018 m. spalio 9 d.

2018 m.  spalio 9 d., 13 val. VGTU KVC

 arba

savarankiškai registruojantis SPSC

2018 m. spalio 29 d.

2018 m. spalio 30 d.

2018 m. spalio 30 d., 13 val. VGTU KVC

 arba

savarankiškai registruojantis SPSC

2018 m. lapkričio 12 d.

2018 m. lapkričio 13 d.

2018 m.  lapkričio 13 d., 13 val. VGTU KVC

 arba

savarankiškai registruojantis SPSC

2018 m. gruodžio 3 d.

2018 m. gruodžio 4 d.

2018 m.  gruodžio 4 d., 13 val. VGTU KVC

 arba

savarankiškai registruojantis SPSC

Statybos techninės veiklos vadovų kvalifikacijos tobulinimas

VGTU Kokybės vadybos centras statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų  kvalifikacijos tobulinimo mokymus vykdo pagal  LR aplinkos ministerijos suderintas programas. Kvalifikaciją tobulinusiems asmenis nustatyta tvarka išduodamas kvalifikacijos tobulinimo dokumentas, reikalingas (tinkamas) kvalifikacijos atestatui pakeisti ar patvirtinti turimo kvalifikacijos atestato galiojimą.

 

Eil. Nr.

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai skirti:

Kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa*

Siūlomi kvalifikacijos tobulinimo mokymų renginiai

Siūlomi renginiai periodiškai papildomi naujais.

Planuojama mokymo data

 1

Statinio projekto vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto ekspertizės vadovams, statinio ekspertizės vadovams

M-074-14-LSIS

Kompleksiniai statinio projekto ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų,  statinio projekto dalių ir statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų, statinio ir statinio projekto ekspertizės vadovų  kvalifikacijos tobulinimo mokymai

2018 m. spalio 22 – 24 d.

vieta: Laisvės pr. 58, Vilnius, 5 auditorija (pirmas aukštas); laikas: nuo 9:00 val.

Statinio projektų rengimo ir vykdymo priežiūros veiklos tobulinimas (problemos ir praktiniai jų sprendimo būdai)

2018 m. spalio 2 d.

vieta: Laisvės pr. 58, Vilnius, 5 auditorija (pirmas aukštas); laikas: nuo 9:00 val.

Profesinių pasiekimų įsivertinimas ir asmeninio efektyvumo didinimo pokyčių įgyvendinimas

prašome registruotis

prašome registruotis

BIM modelio taikymas statinių projektavimo, statybos ir eksploatavimo efektyvumui užtikrinti

prašome registruotis

2

Statinio statybos vadovams, statinio statybos techninės priežiūros vadovams

M-075-12-LSIS

Kompleksiniai statinio statybos ir statybos techninės priežiūros vadovų,  statinio specialiųjų statybos darbų vadovų bei specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovų  kvalifikacijos tobulinimo mokymai 2018 m. rugsėjo 24-26 d. 

vieta: Laisvės pr. 58, Vilnius;  5 auditorija (pirmas aukštas); laikas: nuo 9:00 val.

2018 m. lapkričio 5 – 7 d.
2018 m. gruodžio 10 – 12 d.

 Statinio statybos vadovų ir statybos techninės priežiūros veiklos tobulinimas: pokyčiai, problemos ir praktiniai jų sprendimo būdai

derinama

Pastatų renovacija: dabartis ir vizijos

prašome registruotis

Statybos kokybės gerinimas (klaidos vykdant konkrečius statybos technologinius procesus ir priemonės joms išvengti)

prašome registruotis

Žinių ir patirties, reikalingų valdyti ir prižiūrėti statinių statybą pagal FIDIC sutarčių nuostatas, įgijimas ir tobulinimas

prašome registruotis

Profesinių pasiekimų įsivertinimas ir asmeninio efektyvumo didinimo pokyčių įgyvendinimas

prašome registruotis

prašome registruotis

BIM modelio taikymas statinių projektavimo, statybos ir eksploatavimo efektyvumui užtikrinti

prašome registruotis

3

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovams,  statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovams

M-076-12-LSIS,

M-077-12-LSIS

Kompleksiniai statinio statybos ir statybos techninės priežiūros vadovų,  statinio specialiųjų statybos darbų vadovų bei specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovų  kvalifikacijos tobulinimo mokymai 2018 m. rugsėjo 24-26 d.vieta: Laisvės pr. 58, Vilnius;  5 auditorija (pirmas aukštas); laikas: nuo 9:00 val.
2018 m. lapkričio 5 – 7 d.
 2018 m. gruodžio  10-12 d.

 Statinio statybos vadovų ir statinio statybos techninės priežiūros vadovų praktinių įgūdžių tobulinimas, siekiant optimalių techninių ir ekonominių rodiklių

derinama

Profesinių pasiekimų įsivertinimas ir asmeninio efektyvumo didinimo pokyčių įgyvendinimas

prašome registruotis

prašome registruotis

Pastatų šildymas ir vėdinimas:  technologinės naujovės ir sistemų efektyvumo užtikrinimas

 prašome registruotis

Vandentiekis ir nuotekų šalinimas: technologinės naujovės ir sistemų efektyvumo užtikrinimas

Elektrotechnikos darbai: technologinės naujovės bei sistemų patikimumo užtikrinimas

 prašome registruotis

Nuotolinio ryšio (telekomunikacijų), apsaugos ir gaisrinė saugos inžinerinių sistemų technologinės naujovės bei patikimumo užtikrinimas

4

Statinio projekto dalies (konstrukcijų) vadovams,  statinio projekto dalies (konstrukcijų) vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovams, statinio dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovams

M-079-12-LSIS

Šiuolaikinių statybinių konstrukcijų  projektavimo ypatumai

 prašome registruotis

Kompleksiniai statinio projekto dalies (konstrukcijų) ir statinio projekto dalies (konstrukcijų) vykdymo priežiūros vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymai

2018 m. lapkričio 19 – 21 d.

Kompleksiniai statinio projekto ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų,  statinio projekto dalių ir statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų, statinio ir statinio projekto ekspertizės vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymai*

2018 m. spalio 22 – 24 d.*

2018 m. gruodžio 17-19 d.*

Statinio projektų rengimo ir vykdymo priežiūros veiklos tobulinimas (problemos ir praktiniai jų sprendimo būdai)

derinama

Profesinių pasiekimų įsivertinimas ir asmeninio efektyvumo didinimo pokyčių įgyvendinimas

prašome registruotis

prašome registruotis

BIM modelio taikymas statinių projektavimo, statybos ir eksploatavimo efektyvumui užtikrinti

prašome registruotis

5

Statinio projekto dalies (statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo) vadovams, o statinio projekto dalies (statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo)  vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto dalies (statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo) ekspertizės vadovams.

M-084-12-LSIS

Kompleksiniai statinio projekto ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų,  statinio projekto dalių ir statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų, statinio ir statinio projekto ekspertizės vadovų  kvalifikacijos tobulinimo mokymai*

2018 m. spalio 22 – 24 d.*

2018 m. gruodžio 17-19 d.*

Statinio projekto dalies (statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo) ir statinio projekto dalies (statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo) vykdymo priežiūros vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymai

2018 m. lapkričio 14 d.

Statinio projektų rengimo ir vykdymo priežiūros veiklos tobulinimas (problemos ir praktiniai jų sprendimo būdai)

derinama
Profesinių pasiekimų įsivertinimas ir asmeninio efektyvumo didinimo pokyčių įgyvendinimas

prašome registruotis.

prašome registruotis

6

Statinio projekto dalių (sklypo sutvarkymo (sklypo plano); susisiekimo; elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos); elektroninių ryšių (telekomunikacijų); apsauginės signalizacijos; gaisrinės signalizacijos; procesų valdymo ir automatizacijos; vandentiekio ir nuotekų šalinimo; šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo) vadovams, šių projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams bei ekspertizės vadovams.

M-078-12-LSIS,

M-080-12-LSIS,

M-081-12-LSIS,

M-082-12-LSIS,

M-083-12-LSIS

Kompleksiniai statinio projekto ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų,  statinio projekto dalių ir statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų, statinio ir statinio projekto ekspertizės vadovų  kvalifikacijos tobulinimo mokymai*

2018 m. spalio 22 – 24 d.*

2018 m. gruodžio 17-19 d.*

Statinio projektų rengimo ir vykdymo priežiūros veiklos tobulinimas (problemos ir praktiniai jų sprendimo būdai)

derinama

Profesinių pasiekimų įsivertinimas ir asmeninio efektyvumo didinimo pokyčių įgyvendinimas

prašome registruotis

prašome registruotis

* Pastaba. Statinio projekto dalių vadovams ir statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius nustatomas parengus tikslų mokymo tvarkaraštį. Prašome klausti mokymo organizatorių. 

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų mokymas

INFORMACIJA ATESTUOTIEMS PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO EKSPERTAMS    INFORMACIJA ASMENIMS, SIEKIANTIEMS TAPTI PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO EKSPERTAIS

Kviečiame dalyvauti PENS ekspertų kvalifikacijos tobulinimo mokymuose pagal LR Aplinkos ministro 2018 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-187 patvirtintą kvalifikacijos kėlimo programą

 

Mokymo tikslai:

- parengti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertus pastatų sertifikavimui su STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus atitinkančios kompiuterinės programos “NRG-sert“ ketvirtąja laida (NRG4), pagilinti jų žinias ir praktinius įgūdžius;

- atsakyti į ekspertų klausimus, susijusius su pastatų energinio naudingumo sertifikavimu ir statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ taikymu.

 

Mokymo data: prašome registruotis

 

Mokymo trukmė – 7 val.;

 

Mokymo vieta – Laisvės pr. 58, Vilnius, 1-a auditorija;

 

Mokymo kaina – 115 EUR/asmeniui;

 

Registracija į mokymus (privaloma) - el. paštu atestavimas.vgtukvc@gmail.com arba tel. (8 5) 2745093

Išklausius mokymus  išduodamas  pažymėjimas, reikalingas PENS eksperto kvalifikacijos atestato galiojimo patvirtinimui.

 Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“, PENS ekspertai, turintys kvalifikacijos atestatą, ne rečiau kaip kas 5 metai privalo kelti kvalifikaciją tobulinimo kursuose išklausydami ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų pagal Aplinkos ministerijos patvirtintas programas. VGTU Kokybės vadybos centras yra viena iš dviejų  organizacijų, turinčių teisę vykdyti  PENS ekspertų kvalifikacijos tobulinimo mokymus.

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“, asmenys, siekiantys tapti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo (PENS) ekspertais, turi būti baigę mokymo kursus pagal aplinkos ministro patvirtintą mokymo programą ir turėti ne mažiau kaip 3 pastatų energinio naudingumo skaičiavimų patirtį.VGTU Kokybės vadybos centras yra viena iš dviejų  LR aplinkos ministro paskirtų organizacijų, vykdančių asmenų, siekiančių tapti PENS ekspertais,  mokymus. Mokymo metu įgyjama ir 3 pastatų energinio naudingumo skaičiavimo patirtis. 

 

Informacija apie numatomus mokymus:

Planuojama mokymo data – 2018 m. rugsėjo 11, 12, 19, 20 d. ir  spalio 2, 3 d.;

Mokymo trukmė – 47 val. (šešios dienos);

Mokymo vieta – Laisvės pr. 58, Vilnius, 1-a auditorija;

Mokymo kaina – 620 EUR/asmeniui;

Registracija į mokymus (privaloma)el. paštu atestavimas.vgtukvc@gmail.com arba tel. (8 5) 2745093

 

 

 Išklausius mokymo programą (teorines žinias) ir mokymo metu atlikus praktines užduotis, išduodamas pažymėjimas, suteikiantis teisę laikyti PENS eksperto kvalifikacinį egzaminą.

 

Stažuotės užsienyje

Organizuojame stažuotes į Jūsų pasirinktas užsienio šalis (patirties studijos, parodos, verslo kontaktai ir t.t.).

 

INFORMACIJA APIE ORGANIZUOJAMAS STAŽUOTES

 

KELIONĖ (STAŽUOTĖ) Į PORTUGALIJĄ IR ISPANIJĄ   KELIONĖ (STAŽUOTĖ) Į Į IRANĄ

Stažuotės laikas: derinama

Stažuotės tikslai:

- susipažinti su pietų Europos rinka ir galimybėmis dalyvauti statybos investiciniuose ir rangos (subrangos) projektuose  (susitikimai su didžiausių statybos kompanijų atstovais);

- dalyvauti tarptautinėje parodoje  Lisabonoje TEKTONICA ir užmegzti gamybinio kooperavimosi ryšius su dominančių valstybių partneriais;

- susipažinti su Lisabonos, Sevilijos,  Gibraltaro ir Malagos miestų infrastruktūra ir plėtros planais.

 

Stažuotės kaina:  1750 EUR (skrydžiai, apgyvendinimas, pervežimai, susitikimai ir renginiai, draudimas).

 

Papildoma informaciją teikia VGTU KVC konsultantas Pranas Kuisys, tel. 8 687 44704.

 

Stažuotės laikas: derinama

Stažuotės tikslai:

- susipažinti su Irano statybos rinka ir galimybėmis dalyvauti statybos investiciniuose ir rangos (subrangos) projektuose  (susitikimai su didžiausių statybos kompanijų atstovais);

- užmegzti gamybinio kooperavimosi ryšius su kitais Artimųjų Rytų šalių partneriais – susitikimai tarptautinėje parodoje  –Techerane – Midex – Architecture – Modern house;

- susipažinti su Techerano, Širazo, Persepolio ir Isfahano miestų infrastruktūra ir plėtros planais.

 

Stažuotės kaina:  1600 EUR (skrydis, apgyvendinimas dviviečiame kambaryje, pervežimai, susitikimai ir renginiai, draudimas).

 

Papildoma informaciją teikia VGTU KVC konsultantas Pranas Kuisys, tel. 8 687 44704.

 

 

 

Būsime labai dėkingi, jei užsakymus stažuotėms gausime kiek galima anksčiau. Užsakymas – tai dar ne sutartis ir, suprantama, kad Jūsų sprendimas iki sutarties sudarymo gali pasikeisti. Už stažuotes galutinai atsiskaitoma tik 45 dienos prieš joms įvykstant, tačiau anksti gavus užsakymus galima žymiai geriau stažuotes parengti ir net atpiginti paslaugas.

Konkursas “Sparčiausiai tobulėjantis statybos darbuotojas”

VšĮ VGTU KOKYBĖS VADYBOS CENTRAS

APDOVANOJIMO „SPARČIAUSIAI TOBULĖJANTIS STATYBOS DARBUOTOJAS“

NUOSTATAI

1.Bendroji dalis

Šalies statybos sektoriuje dirba daugiau kaip 60 tūkst. darbuotojų. Įmonių sėkmė priklauso nuo kiekvieno jų gebėjimo, iniciatyvos, noro efektyviai dirbti bei didinti savo individualų indėlį į bendrus rezultatus.

Šio apdovanojimo tikslas – suteikti įmonių  vadovams papildomą įrankį suinteresuoti darbuotojus nuolatos siekti vis aukštesnės profesinės kompetencijos bei pripažinimo. Šios darbuotojų pastangos įvertinamos „Sparčiausiai tobulėjančio statybos darbuotojo“ konkurse. Konkursas organizuojamas kasmet, iš pradžių įmonėje, o vėliau nugalėtojai pristatomi dar aukštesniam vertinimui visos šalies statybos sektoriuje. Konkursas organizuojamas vadovaujantis šiais nuostatais.

2.Pretendentai į apdovanojimą

Apdovanojimas „Sparčiausiai tobulėjantis statybos darbuotojas“ suteikiamas statybos srityje dirbantiems darbuotojams (nepriklausomai nuo pareigų), kurie per praėjusius penkerius metus išsiskyrė iš kitų savo darbo rezultatais ir sparčiausiai augo profesinėje bei kūrybinėje srityje.

3. Siūlymai apdovanojimui ir jų nagrinėjimo tvarka

3.1. Siūlymus apdovanojimui „Sparčiausiai tobulėjantis statybos darbuotojas“ gali teikti statinių projektavimo, statybos ir specializuotos statybos įmonės, statybos industrijos įmonės ir statybos dalyvių asociacijos.

3.2.  Motyvuotas siūlymas kartu su apdovanojimui teikiamo darbuotojo gyvenimo ir pasiekimų aprašymu bei įvertinimu (anketa – 1priedas) pateikiamas VGTU Kokybės vadybos centrui kasmet iki birželio 1 d.

Pretendentus apdovanojimui rekomenduojama atrinkti vidinio konkurso pagal šiuos nuostatus metodu, pritraukiant  anketų pildymui kuo daugiau darbuotojų.

3.3. Kandidatams apsvarstyti ir apdovanojimui skirti sudaroma komisija iš 5 narių, kuriuos po vieną deleguoja VGTU Kokybės vadybos centras, VGTU, Lietuvos statybininkų asociacija, Lietuvos statybos inžinierių sąjunga ir Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamentas. Komisija iš narių išrenka pirmininką. 

3.4. Komisija gautus pasiūlymus įvertina ir sprendimą dėl apdovanojimo „Sparčiausiai tobulėjantis statybos darbuotojas“ priima iki birželio 30 d.

3.5. Komisijos posėdžius organizuoja VGTU Kokybės vadybos centras. Komisijos sprendimai priimami bendru sutarimu.

4. Apdovanojimo tvarka

4.1. Apdovanotam asmeniui įteikiamas pažymėjimas  ir atminimo dovana su užrašais „Sparčiausiai tobulėjantis statybos darbuotojas“, nurodant metus, apdovanotojo vardą ir pavardę. Jam skiriama 300 EUR piniginė premija (piniginės premijos išmokėjimo klausimas derinamas su pretendentą delegavusia organizacija).

4.2. Apdovanojimų atributiką ruošia ir išlaidas apmoka VGTU Kokybės vadybos centras.

4.3. Apdovanojimą įteikia VGTU Kokybės vadybos centro direktorius profesinės statybininkų dienos šventės renginyje. 

 

1 priedas

KANDIDATO PARAIŠKA APDOVANOJIMUI

 „SPARČIAUSIAI TOBULĖJANTIS STATYBOS DARBUOTOJAS“

 

1. Vardas, pavardė, gimimo metai, darbovietė, pareigos, tel.

  2. Išsilavinimas, metai:

      – formalusis

       - saviugda (pastarieji 5 metai)

 3. Karjera:

       – darboviečių pavadinimas, pareigos, metai

        – veikla kitose struktūrose, metai

 4. Darbinė veikla (pastarieji 5 metai):

       –  pavadinimas, apimtis, rezultatyvumas ir efektyvumas

        -  indėlis siekiant organizacijos tikslų  (jei galima įvertinti kiekybiškai)

 5. Inovacinė – kūrybinė veikla:

        – pavadinimas, efektyvumo rezultatai, metai

         – publikacijos

6. Apdovanojimai

 7. Tikslai:

         – įgyvendinti per pastaruosius 5 metus

          – užsibrėžti 2015 -2019 m.

 8. Kvalifikacijos laipsnio augimo 2010 – 2014 m.  įsivertinimas (IV – VIII pagal LR kvalifikacijų sąrangą):

         – 2010  ………………..  laipsnis

         – 2014 ………………… laipsnis

 9. Gyvenimo kokybės (GK) pagerėjimas pagal dešimtbalę skalę  (GK – pasitenkinimas esamo gyvenimo rodikliais, juos lyginant su siekiamo gyvenimo lygiu):

         – 2010 …………….. balų

         – 2014  ……………..  balų

 

                                                                   Parašai:

                                                                 – kandidato …………………………………………..

                                                                    - tiesioginio vadovo ar personalo tarnybos

                                                                   vadovo (v., pavardė)………………………………..

 

 P.S. Užpildyta anketa pridedama prie organizacijos vadovo pasirašyto laiško, siunčiamo VGTU Kokybės vadybos centrui.

Įmonių konsultavimas, praktiniai-tiriamieji darbai

VGTU Kokybės vadybos centras teikia įmonėms konsultavimo paslaugas visose jų veiklos organizavimo srityse. Konsultantais yra pakviesti aukščiausio profesionalumo mokslininkai, valstybės tarnautojai, įmonių vadovai ir specialistai. Konsultantus išsirinksite patys iš mūsų pasiūlytų. Su šia paslauga norime padėti įmonėms kilti iki lyderių lygio. Už konsultavimo paslaugas atsiskaitoma pagal individualias sutartis, įvertinant ir pateiktų tobulinimo projektų efektyvumą.

PRAKTINIAI-TIRIAMIEJI DARBAI:

- Kokybės, aplinkos, darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo bei socialinės atsakomybės vadybos sistemų rengimas ir diegimas, jų sertifikavimas standartų LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 ir SA 8000:2008 atitikimui.
- Įmonės veiklos analizė ir nuolatinio tobulinimo sistemos diegimas ( kokybės vadybos sistemos ir LEAN principų pagrindu).
- Statybos inžinierių kvalifikacijos ir gyvenimo darbe vertinimas bei karjeros planavimas. Tikslas – padėti statybos inžinieriams ir kitiems specialistams sparčiau siekti profesionalumo aukštumų, didinti indėlį į įmonės sėkmę ir tuo būdu kelti pasitenkinimą gyvenimo kokybe darbe.