PROFESINIŲ PASIEKIMŲ ĮSIVERTINIMAS IR ASMENINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS

Mokymo (seminaro) datos

Prašome registruotis iš anksto.

 

2017 m. ______________  d.

Seminaro data gali keistis, jei iki 2017-__-__ tobulinti kvalifikaciją pageidaus mažiau nei 10 klausytojų.

vieta

Trakų g.1/26, Vilnius, VGTU Kokybės vadybos centras

trukmė

6 akad. val.

kaina

70 EUR

Registracija į mokymus – tel. (8 5) 274 50 94, (8 5) 262 16 90, vgtu.nmc@vgtu.lt, vgtu.kvc@vgtu.lt.

 

Mokymo (seminaro) tvarkaraštis*:

* tikslus mokymo (seminaro) tvarkaraštis skelbiamas ir visiems užsiregistravusiems klausytojas el. paštu atsiunčiamas likus 1 sav. iki mokymo pradžios.

Laikas

Tema

Dėstytojas

9.00 – 9.45

Klausytojų registracija

 

9.45 – 10.00

Įžanginis žodis.

10.00 – 11.30

Asmeninio konkurencingumo ugdymo sistema

derinama

11.00 – 11.15

Pertraukėlė

11.15 – 12.45

Laiko ir veiklos planavimo sistema

derinama

12.45 – 13.30

Pietų pertrauka

13.30 – 15.00

Kaip pažinti save ir veiksmingiausiai panaudoti asmeninius gebėjimus

derinama

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai vykdomi pagal  LR aplinkos ministerijos  suderintas mokymo programas.

Mokymuose dalyvaujantiems asmenis išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis kvalifikacijos tobulinimą pagal  STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ nustatytą tvarką.