KOMPLEKSINIAI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSAI (PDV _konstrukcijų)

SKIRTI STATINIO PROJEKTO DALIES (KONSTRUKCIJŲ) VADOVAMS, STATINIO PROJEKTO DALIES (KONSTRUKCIJŲ) VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVAMS, STATINIO DALIES (KONSTRUKCIJŲ) IR STATINIO PROJEKTO DALIES (KONSTRUKCIJŲ) EKSPERTIZĖS VADOVAMS

 

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai vykdomi pagal LR aplinkos ministerijos suderintas mokymo programas.

Mokymuose dalyvaujantiems asmenis išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis kvalifikacijos tobulinimą pagal  STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ nustatytą tvarką.

Mokymo (seminaro) data

2018 m. lapkričio 19 – 21 d.

vieta

 Laisvės pr.58, Vilnius, I-as aukštas, 5 auditorija, nuo 9 val.

trukmė

24 akad. val.

kaina

viso mokymo (3 dienų) – 180 EUR

renkantis atskiras temas – 15 EUR/akad. val.

 Registracija į mokymus - tel. (8 5) 274 50 94, (8 5) 262 16 90, vgtu.nmc@vgtu.lt, vgtu.kvc@vgtu.lt.