KOMPLEKSINIAI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSAI (PDV _konstrukcijų)

SKIRTI STATINIO PROJEKTO DALIES (KONSTRUKCIJŲ) VADOVAMS, STATINIO PROJEKTO DALIES (KONSTRUKCIJŲ) VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVAMS, STATINIO DALIES (KONSTRUKCIJŲ) IR STATINIO PROJEKTO DALIES (KONSTRUKCIJŲ) EKSPERTIZĖS VADOVAMS

 

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai vykdomi pagal LR aplinkos ministerijos suderintas mokymo programas.

Mokymuose dalyvaujantiems asmenis išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis kvalifikacijos tobulinimą pagal  STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ nustatytą tvarką.

Mokymo (seminaro) data

2017 m. lapkričio 27 – 29 d.

vieta

Trakų g.1/26, Vilnius, VGTU Kokybės vadybos centro 238 aud.

trukmė

24 akad. val.

kaina

viso mokymo (3 dienų) – 170 EUR

renkantis atskiras temas – 13 EUR/akad. val.

 Registracija į mokymus - tel. (8 5) 274 50 94, (8 5) 262 16 90, vgtu.nmc@vgtu.lt, vgtu.kvc@vgtu.lt.

 

Preliminarus mokymo (seminaro) tvarkaraštis*:

* tikslus mokymo (seminaro) tvarkaraštis skelbiamas likus 1 sav. iki mokymo pradžios.

Laikas

Tema

Dėstytojas

 PIRMADIENIS

9.45 – 10.00

Įžanginis žodis

10.00 – 11.30

Bendrieji projektavimo organizavimo klausimai. Projektavimo sąlygų nustatymas, projekto  ekspertizė ir tvirtinimas. Projektavimą reglamentuojantys norminiai dokumentai.

derinama

11.30 – 11.45

Pertraukėlė

 

11.45 – 13.15

Atitvarinių konstrukcijų techniniai sprendimai ir jiems keliami reikalavimai

derinama

13.15 – 14.00

Pietūs

14.00 – 15.00

Programos automatizuotam konstrukcijų projektavimui.

derinama

15.00 – 15.15

Pertraukėlė

 

15.15 – 16.15

Pastato konstrukcinių schemų parinkimas ir analizė

derinama

ANTRADIENIS

9.00 – 10.30

Mūrinės konstrukcijos iš įvairių tipų blokelių ir jų projektavimo ypatumai

derinama

10.30 – 10.45

Pertraukėlė

 

10.45 – 12.15

Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimo pagal STR ir EN. Konstrukcijų  stiprinimo tipai ir skaičiavimo ypatumai.

derinama

12.15 – 13.15

Pietūs

 

 13.15 – 14.45

Medinės ir plastmasinės konstrukcijos

derinama

14.45 – 15.00

Pertraukėlė

 

15.00 – 16.30

Inžineriniai tyrinėjimai pamatų projektavimui. Pamatų projektavimas ir jų rengimo technologija.

derinama

TREČIADIENIS

9.00 – 10.30

Sluoksniuotųjų  ir kompleksinių konstrukcijų skaičiavimo ir  projektavimo ypatumai. Gelžbetoninių elementų skaičiavimo ir konstravimo ypatumai.

derinama

10.30 – 10.45

Pertraukėlė

 

10.45 – 12.15

Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimo pagal STR ir EN ypatumai. Konstrukcijų  stiprinimo tipai ir skaičiavimo ypatumai.

derinama

12.15 – 13.15

Pietūs

 

13.15 – 14.45

Metalinės konstrukcijos, jų bendrasis ir vietinis pastovumas

derinama

14.45 – 15.00

Pertraukėlė

 

15.00 – 15.45

Metalinių konstrukcijų standūs ir lankstūs sujungimai ir skaičiavimo ypatumai

derinama

15.45 – 16.00

Pertraukėlė

 

16.00 – 17.30

Apkrovų parinkimas ir nustatymas. Jų deriniai ir įvertinimas pagal STR ir EN

derinama