KOMPLEKSINIAI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MOKYMAI (SV, SSDV)

SKIRTI STATINIO STATYBOS VADOVAMS, STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVAMS, STATINIO SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ VADOVAMS BEI SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVAMS

 

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai vykdomi pagal LR aplinkos ministerijos suderintas mokymo programas.

Mokymuose dalyvaujantiems asmenis išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis kvalifikacijos tobulinimą pagal  STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ nustatytą tvarką.

Mokymo (seminaro) datos  2017 m. spalio 9 – 11 d.

 2017 m. lapkričio 13 – 15 d.

 2017 m. gruodžio 11 – 13 d.
vieta

Trakų g.1/26, Vilnius, VGTU Architektūros fakulteto Aktų salėje, nuo 9 val.

trukmė

24 akad. val.

kaina

viso mokymo (3 dienų) – 180 EUR,

renkantis atskiras temas – 13 EUR/akad.val.

Registracija į mokymus – tel. (8 5) 274 50 94, (8 5) 262 16 90, vgtu.nmc@vgtu.lt, vgtu.kvc@vgtu.lt.

 

Preliminarus mokymo (seminaro) tvarkaraštis*:

* dėl tikslaus mokymo (seminaro) tvarkaraščio prašome  kreiptis telefonu  likus 2 sav. iki mokymo pradžios.

Laikas

Tema

Dėstytojas

pirmadienis

9.00 – 9.45

Klausytojų registracija

9.45 – 10.00

Įžanginis žodis

10.00 – 12.00

Statybos teisė

derinama

12.00 – 13.00

Pietūs

13.00 – 15.30

Statybos teisė

derinama

15.30 – 15.45

Pertraukėlė

 

15.45 – 16.30

Statybos inžinieriui reikalingų profesinių gebėjimų ir asmeninių savybių formavimo ir valdymo aspektai

derinama

16.30 – 18.00

Elektrotechnikos darbai:  esminės technologinės  naujovės bei sistemų patikimumo užtikrinimas

derinama

16.30 – 18.00

Vandentiekis ir nuotekų šalinimas:  technologinės naujovės

derinama

antradienis

9.00 – 9.45

Lietuvos statybininkų asociacijos veiklos gairės, sprendžiant statybos sektoriaus problemas. BIM –  įrankis statybos proceso efektyvumui gerinti.

derinama

9.45 – 10.00

Pertraukėlė

 

10.00 – 10.45

Esminiai reikalavimai statiniams ir statybos gaminiams

derinama

10.45 – 11.00

Pertraukėlė

 

 11.00 – 12.30

Statinio statybos techninės priežiūros organizavimas ir pažangi patirtis.Aplinkos apsaugos užtikrinimas statybvietėse.

derinama

12.30 – 13.30

Pietūs

 

13.30 – 14.15

Statinio statybos kainodara

derinama

14.15 – 14.30

Pertraukėlė

 

14.30 – 16.00

Pagrindų ir pamatų įrengimo pažangi patirtis bei kokybės užtikrinimas

derinama

14.30 – 16.00

Pastatų šildymas ir vėdinimas: esminės  technologinės naujovės ir sistemų efektyvumo užtikrinimas

derinama

16.00 – 16.15

Pertraukėlė

16.15 – 17.45

Statinio projektas šiuolaikiniame statybos etape

derinama

trečiadienis

9.00 – 9.45

Metalo konstrukcijų naudojimo plėtra, montavimo ypatumai  ir kokybės užtikrinimas

derinama

9.45 – 10.00

Pertraukėlė

 

10.00 – 11.30

Monolitinių konstrukcijų betonavimo ypatumai

derinama

11.30 – 11.45

Pertraukėlė

 

11.45 – 12.30

Statinio statybos valdymas (pažangios patirties apibendrinimas)

derinama

12.30 – 13.30

Pietūs

 

13.30 – 15.00

Statinio statybos inžinerinis parengimas ir racionalaus darbų organizavimo užtikrinimas. Statybos informacinio modelio praktinis taikymas.

derinama

14.45 – 15.00

Pertraukėlė

 

15.00 – 15.45

Pastatų modernizavimas (renovavimas): šiltinimas, norminių reikalavimų užtikrinimas ir patirties apibendrinimas

derinama

15.45 – 16.00

Pertraukėlė

 

16.00 -16.45

Stogų dengimas ir renovavimas (technologinės naujovės, kokybės ir  ilgaamžiškumo  užtikrinimas)

derinama

16.45 – 17.00

Pertraukėlė

 

17.00 –  17.45

Statybos inžinierių vaidmuo įmonių sėkmei kurti

derinama