KOMPLEKSINIAI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MOKYMAI (SV, SSDV)

SKIRTI STATINIO STATYBOS VADOVAMS, STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVAMS, STATINIO SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ VADOVAMS BEI SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVAMS

 

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai vykdomi pagal LR aplinkos ministerijos suderintas mokymo programas.

Mokymuose dalyvaujantiems asmenis išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis kvalifikacijos tobulinimą pagal  STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ nustatytą tvarką.

Mokymo (seminaro) datos
 2018 m. kovo 19-21 d.
 2018 m. gegužės 7 – 9 d.
 2018 m. birželio 18 – 20 d.
vieta

Laisvės pr.58, Vilnius;  5 auditorija (pirmas aukštas); nuo 9 val.

trukmė

24 akad. val.

kaina

viso mokymo (3 dienų) – 200 EUR,

renkantis atskiras temas – 15 EUR/akad.val.

Registracija į mokymus – tel. (8 5) 274 50 94, (8 5) 262 16 90, vgtu.nmc@vgtu.lt, vgtu.kvc@vgtu.lt.