Nuotolinio ryšio (telekomunikacijų), apsaugos ir gaisrinė saugos inžinerinių sistemų technologinės naujovės bei patikimumo užtikrinimas

 

Mokymo (seminaro) data

Prašome registruotis iš anksto.

 

2016 m. ______________ d., 9 val.

Seminaro data gali keistis, jei iki 2016-__-__ tobulinti kvalifikaciją pageidaus mažiau nei 10 klausytojų.

vieta

Trakų g.1/26, Vilnius, VGTU Kokybės vadybos centras

trukmė

4 akad. val.

preliminari kaina

50 EUR

Registracija į mokymus – tel. (8 5) 262 16 90, (8 5) 2745094, vgtu.kvc@vgtu.lt, vgtu.nmc@vgtu.lt.

 

Mokymo (seminaro) tvarkaraštis šiuo metu rengiamas.

 

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai vykdomi pagal LR aplinkos ministerijos suderintas mokymo programas.

 

Mokymuose dalyvaujantiems asmenis išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis kvalifikacijos tobulinimą pagal  STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“  nustatytą tvarką.