PASTATŲ MODERNIZAVIMAS: DABARTIS IR VIZIJOS

Mokymo (seminaro) data

2017 m. _____________ d., 9 val.

Seminaro data gali keistis, jei iki 2017-__-__ tobulinti kvalifikaciją pageidaus mažiau nei 10 klausytojų.

Prašome registruotis iš anksto.

vieta

Trakų g.1/26, Vilnius, VGTU Kokybės vadybos centras

trukmė

8 akad. val.

kaina

 100 EUR

Registracija į mokymus – tel. (8 5) 274 50 94, (8 5) 262 16 90, vgtu.nmc@vgtu.lt, vgtu.kvc@vgtu.lt.

 

Mokymo (seminaro) tvarkaraštis*:

* tikslus mokymo (seminaro) tvarkaraštis skelbiamas ir visiems užsiregistravusiems klausytojas el. paštu atsiunčiamas likus 1 sav. iki mokymo pradžios.

Eil. Nr. Mokymo temos Trukmė, akad. val. Dėstytojai

1.

Svarbiausios pastatų renovavimo aktualijos (patirties pamokos,   renovacijos procesų patobulinimai, atitvarų bei inžinerinių sistemų   atnaujinimo naujos technologijos, santykiai su suinteresuotomis šalimis, renovavimo   efektyvumo užtikrinimas ir t.t.).

8

VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros atstovas,VGTU ir KTU   renovavimo procesus analizuojantys mokslininkai,termoizoliacinių ir inžinerinių sistemų   tiekimo specialistai, renovavimo patirtį turintys inžinieriai, daugiabučių asociacijos ir renovuotų pastatų savininkų atstovai

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai vykdomi pagal  LR aplinkos ministerijos suderintas mokymo programas.

Mokymuose dalyvaujantiems asmenis išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis kvalifikacijos tobulinimą pagal  STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ nustatytą tvarką.