PENS ekspertų kvalifikacijos tobulinimo mokymai

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai vykdomi pagal Aplinkos ministro 2018 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-187 patvirtintą kvalifikacijos kėlimo programą.

Kvalifikacijos tobulinimo mokymo tikslai:

- parengti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertus pastatų sertifikavimui su STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus atitinkančios kompiuterinės programos “NRG-sert“ ketvirtąja laida (NRG4), pagilinti jų žinias ir praktinius įgūdžius;

- atsakyti į ekspertų klausimus, susijusius su pastatų energinio naudingumo sertifikavimu ir statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ taikymu.

Mokymuose dalyvaujantiems asmenis išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis kvalifikacijos tobulinimą pagal  STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“  nustatytą tvarką. Kvalifikacijos tobulinimas reikalingas (privalomas) PENS eksperto kvalifikacijos atestato galiojimo patvirtinimui.

Mokymo (seminaro) data, laikas 2018 m. balandžio 18 d. (pirma grupė), nuo 9:00 val. (registracija nuo 8:30 val.)
2018 m. gegužės 18 d. (antra grupė), nuo 9:00 val. (registracija nuo 8:30 val.)
vieta

Laisvės pr. 58, Vilnius, Tarptautinė teisės ir verslo kolegija

trukmė

7 val.

kaina

viso mokymo – 115 EUR/dalyviui,

Registracija į mokymus – tel. (8 5) 274 50 94 arba el. paštu vgtu.nmc@vgtu.lt

 

Mokymo  tvarkaraštis:

Eil. Nr.

Paskaitos tema

Paskaitos trukmė, val.

1

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo kompiuterinės programos NRG4 ypatumai ir darbo su šia programa specifika

2

2

Programos NRG4 įvesties duomenų ryšys su skaičiavimo rezultatais. Klaidų įvedant duomenis apie pastatą į  programą NRG4 įtaka energinio naudingumo skaičiuojamiesiems rodikliams

1

3

Duomenų apie pastato inžinierines sistemas ir atitvaras tarp šildomų ir nešildomų apšiltintų patalpų suvedimo į programą NRG4 praktinė užduotis

2

4

Probleminiai pastatų projektiniai sprendimai, kurių skaičiavimo metodai nenumatyti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo programoje NRG4. Šių projektinių sprendimų įvertinimo būdai skaičiuojant su programa NRG4

1

5

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų klausimai apie neaiškumus sertifikuojant pastatus. Atsakymai į ekspertų klausimus

1