PENS ekspertų kvalifikacijos tobulinimo mokymai

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai vykdomi pagal LR Aplinkos ministro 2016 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. D1-375 patvirtintą pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo programą.

Mokymuose dalyvaujantiems asmenis išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis kvalifikacijos tobulinimą pagal  STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“  nustatytą tvarką. Kvalifikacijos tobulinimas reikalingas (privalomas) PENS eksperto kvalifikacijos atestato galiojimo patvirtinimui.

Mokymo (seminaro) datos derinama
vieta

Trakų g.1/26, Vilnius, VGTU Kokybės vadybos centro 238 aud.

trukmė

8 val.

kaina

viso mokymo – 115 EUR/dalyviui,

Registracija į mokymus – tel. (8 5) 274 50 94 arba el. paštu vgtu.nmc@vgtu.lt

 

Mokymo  tvarkaraštis:

8.30 – 8.45

Klausytojų registracija

8.45 – 9.00

Įžanginis žodis

 

Eil. Nr.

Paskaitos tema

Paskaitos trukmė, val.

1

Pastatų energinio naudingumo projektavimo programos NRGpro ir pastatų energinio naudingumo sertifikavimo programos NRG3 ypatumų tarpusavio palyginimas

1

2

Ilginių šiluminių tiltelių konstrukcijų braižymo su dvimačio temperatūrinio lauko skaičiavimo programa (THERM) praktiniai mokymai

3

3

Ilginių šiluminių tiltelių fasadų kampuose konstrukciniai sprendimai ir ilginių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Teorija ir praktiniai mokymai

2

4

Ilginių šiluminių tiltelių tarp sienų ir stogo konstrukciniai sprendimai ir ilginių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Teorija ir praktiniai mokymai

2