KOMPLEKSINIAI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MOKYMAI

SKIRTI STATINIO PROJEKTO IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVAMS,  STATINIO PROJEKTO DALIŲ IR STATINIO PROJEKTO DALIŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVAMS*, STATINIO IR STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS VADOVAMS

  Kvalifikacijos tobulinimo mokymai vykdomi pagal LR aplinkos ministerijos suderintas mokymo programas. Mokymuose dalyvaujantiems asmenis išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis kvalifikacijos tobulinimą pagal  STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ nustatytą tvarką.  

Mokymo (seminaro) data

2018 m. spalio 22 – 24 d.

2018 m. gruodžio 17 – 19 d.

vieta

Laisvės pr. 58, Vilnius, pirmas aukštas 5 auditorija

trukmė

20 val. (statinio projekto vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto ekspertizės vadovams ir statinio ekspertizės vadovams)

* Pastaba. Statinio projekto dalių vadovams ir statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius nustatomas parengus tikslų mokymo tvarkaraštį. Prašome klausti mokymo organizatorių. 

kaina

viso mokymo (3 dienų) – 200 EUR

renkantis atskiras temas – 15 EUR/val.

 

Registracija į mokymus – tel. (8 5) 274 50 94, (8 5) 262 16 90, vgtu.nmc@vgtu.lt, vgtu.kvc@vgtu.lt.