KOMPLEKSINIAI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MOKYMAI

SKIRTI STATINIO PROJEKTO IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVAMS,  STATINIO PROJEKTO DALIŲ IR STATINIO PROJEKTO DALIŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVAMS, STATINIO IR STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS VADOVAMS 

  Kvalifikacijos tobulinimo mokymai vykdomi pagal LR aplinkos ministerijos suderintas mokymo programas. Mokymuose dalyvaujantiems asmenis išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis kvalifikacijos tobulinimą pagal  STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ nustatytą tvarką.  

Mokymo (seminaro) data

2017 m. spalio 23 – 25 d.

vieta

Trakų g.1/26, Vilnius, VGTU Architektūros fakultete

trukmė

25 akad. val.

kaina

viso mokymo (3 dienų) – 200 EUR

renkantis atskiras temas – 13 EUR/akad. val.

 

Registracija į mokymus – tel. (8 5) 274 50 94, (8 5) 262 16 90, vgtu.nmc@vgtu.lt, vgtu.kvc@vgtu.lt.

 

Mokymo (seminaro) tvarkaraštis:

Laikas

Tema

Dėstytojas

I-a diena

Vieta: Trakų g. 1, VGTU Architektūros fakultete

  9.45 – 10.00

Įžanginis žodis

 

10.00 – 11.00

Bendrieji statinio projektavimo proceso reikalavimai, jų įgyvendinimo priemonės ir būdai (I-a dalis) 

 

11.00 – 11.15

Pertraukėlė

 

11.15 – 12.15

Bendrieji statinio projektavimo proceso reikalavimai, jų įgyvendinimo priemonės ir būdai (II-a dalis)                               

 

12.15 – 13.15

Pietūs

 

13.15 – 14.15

Statinio projekto techninių specifikacijų rengimo ypatumai

 

14.15 – 14.30

Pertraukėlė

 

14.30 – 15.30

Statinio projekto ekspertizė: dažniausios ekspertizės metu nustatomos projektavimo klaidos ir rekomendacijos joms išvengti

 

15.30 –  15.45

Pertraukėlė

 

15.45 – 16.45

Su sklypo planavimu susiję reikalavimai ir  sprendiniai.

 

16.45 – 17.45

Teritorijų planavimo pokyčiai ir jų taikymas. Pažangiausi teritorijų planavimo sprendimai.

 

 

II-a diena

Vieta: Trakų g. 1, VGTU Architektūros fakultete

9.00 – 10.00

Susisiekimo komunikacijų projektavimo ypatumai 

 

10.00 – 10.15

Pertraukėlė

 

10.15 – 11.15

Su statinių projektavimu susiję aplinkos apsaugos reikalavimai ir sprendimai 

11.15 –  12.15

Higienos reikalavimai statinių projektuose 

 

12.15 – 13.00

Pietūs

 

13.00 – 14.00

Statinių šildymo,  vėdinimas ir oro kondicionavimo sistemų projektavimo ypatumai

14.00 – 14.15

Pertraukėlė

 

14.15 – 15.15

Gaisrinės saugos sprendiniai statinių projektuose

 

15.15 – 16.15

Priemonės ir būdai statinio projekto dalies (pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo) rengimo efektyvumui didinti

 

16.15 – 16.30

Pertraukėlė

 

16.30 – 17.30

Nauji statinio projekto įforminimo reikalavimai ir praktinės jų įgyvendinimo priemonės (pagal standartą LST 1516:2015)

 

III-a diena

Vieta: Trakų g. 1, VGTU Architektūros fakultete

9.00 – 10.00

Pastato energinis naudingumas: ką apie tai turi žinoti statinių projektuotojai

 

10.00 – 10.15 

Pertraukėlė

 

10.15 – 11.15

Su pastato sandarumu susiję reikalavimai ir sprendiniai

 

11.15 – 11.30

Pertraukėlė

 

11.30 – 12.15

Statinio statybos kainos nustatymas ir pokyčių rinkoje vertinimas

 

12.15 – 13.15

Pietūs

 

13.15 – 14.15

Statinių vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų projektavimo ypatumai  

14.15 – 14.30

Pertraukėlė

 

14.30 – 15.30

Statinių konstrukcijų projektavimo ypatumai

 

15.30 – 15.45

Pertraukėlė

 

15.45 – 16.45

Statinių elektros, elektroninių ryšių (telekomunikacijų),  apsauginės ir gaisrinės signalizacijos bei procesų valdymo ir automatizacijos sistemų   projektavimo ypatumai