KOMPLEKSINIAI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MOKYMAI

SKIRTI STATINIO PROJEKTO IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVAMS,  STATINIO PROJEKTO DALIŲ IR STATINIO PROJEKTO DALIŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVAMS, STATINIO IR STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS VADOVAMS 

  Kvalifikacijos tobulinimo mokymai vykdomi pagal LR aplinkos ministerijos suderintas mokymo programas. Mokymuose dalyvaujantiems asmenis išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis kvalifikacijos tobulinimą pagal  STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ nustatytą tvarką.  

Mokymo (seminaro) data

2018 m. sausio mėn.

vieta

Laisvės pr. 58, Vilnius, pirmas aukštas 5 auditorija

trukmė

25 akad. val.

kaina

viso mokymo (3 dienų) – 200 EUR

renkantis atskiras temas – 15 EUR/val.

 

Registracija į mokymus – tel. (8 5) 274 50 94, (8 5) 262 16 90, vgtu.nmc@vgtu.lt, vgtu.kvc@vgtu.lt.