ŠIUOLAIKINIŲ STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO YPATUMAI

Mokymo (seminaro) data

2017 m. _______________ d., 9 val.

Seminaro data gali keistis, jei iki 2017-__-__ tobulinti kvalifikaciją pageidaus mažiau nei 10 klausytojų.

Prašome registruotis iš anksto.

vieta

Trakų g.1/26, Vilnius, VGTU Kokybės vadybos centras

trukmė

8 akad. val.

kaina

100 EUR

Registracija į mokymus – tel. (8 5) 274 50 94, (8 5) 262 16 90, vgtu.nmc@vgtu.lt, vgtu.kvc@vgtu.lt.

 

Mokymo (seminaro) tvarkaraštis*:

* tikslus mokymo (seminaro) tvarkaraštis skelbiamas ir visiems užsiregistravusiems klausytojas el. paštu atsiunčiamas likus 1 sav. iki mokymo pradžios.

Eil. Nr. Mokymo temos Trukmė, akad. val. Dėstytojai
1. Šiuolaikinės   gelžbetoninių konstrukcijų sandūros ir jų projektavimo ypatumai

2

derinama

2. Sluoksniuotųjų mūrinių   sienų apdailinio plytų sluoksnio projektavimo ypatumai

1

derinama

3. Kompozitinės medžio-betono konstrukcijos

1

derinama

4. Plieninių konstrukcijų jungčių modernizacija ir konstravimas

2

derinama

5. Šiuolaikiniai polinių pamatų projektavimo metodai

2

derinama

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai vykdomi pagal  LR aplinkos ministerijos tvarkomuoju suderintas mokymo programas.

 

Mokymuose dalyvaujantiems asmenis išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis kvalifikacijos tobulinimą pagal  STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ nustatytą tvarką.