STATINIO PROJEKTO DALIES (STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO) IR STATINIO PROJEKTO DALIES (STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO) VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MOKYMAI

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai vykdomi pagal LR aplinkos ministerijos suderintas mokymo programas.

Mokymuose dalyvaujantiems asmenis išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis kvalifikacijos tobulinimą pagal  STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ nustatytą tvarką.

 

Mokymo (seminaro) data

2017 m. lapkričio 7 d., 9 val.

vieta

Trakų g.1/26, Vilnius, VGTU Kokybės vadybos centro 238 aud.

trukmė

8 akad. val.

kaina

viso mokymo (seminaro) – 80 EUR

renkantis atskiras temas – 15 EUR/akad. val.

Registracija į mokymus – tel. (8 5) 274 50 94, (8 5) 262 16 90, vgtu.nmc@vgtu.lt, vgtu.kvc@vgtu.lt.

 

Mokymo (seminaro) tvarkaraštis*:

* tikslus mokymo (seminaro) tvarkaraštis skelbiamas likus 2 sav. iki mokymo pradžios.

Laikas

Tema

Dėstytojas

9.15 – 9.30

Įžanginis žodis

9.30 – 11.00

Projekto rengimas, apiforminimas, tvirtinimas.

derinama

11.00 – 11.15

Pertraukėlė

 

11.15 – 12.45

Normatyviniai dokumentai statybos kainodaros klausimais. Rinkos santykiai statybos kainodaroje.

derinama

12.45 – 13.30

Pietūs

13.30 – 15.00

Statybos resursų poreikio apskaičiavimas. Sąmatinė dokumentacija.

derinama

15.00 – 15.15

Pertraukėlė

 

15.15 – 16.45

Statybos kaina rangos darbų sutartyse ir atsiskaitymų dokumentuose.

derinama