STATINIO PROJEKTO DALIES (STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO) IR STATINIO PROJEKTO DALIES (STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO) VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MOKYMAI

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai vykdomi pagal LR aplinkos ministerijos suderintas mokymo programas.

Mokymuose dalyvaujantiems asmenis išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis kvalifikacijos tobulinimą pagal  STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ nustatytą tvarką.

 

Mokymo (seminaro) data

2018 m. lapkričio 14 d., 9 val.

vieta

Laivės pr. 58, Vilnius, pirmas aukštas 5 auditorija

trukmė

8 akad. val.

kaina

viso mokymo (seminaro) – 80 EUR

renkantis atskiras temas – 15 EUR/akad. val.

Registracija į mokymus – tel. (8 5) 274 50 94, (8 5) 262 16 90, vgtu.nmc@vgtu.lt, vgtu.kvc@vgtu.lt.