STATINIO PROJEKTŲ RENGIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS VEIKLOS TOBULINIMAS

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai vykdomi pagal LR aplinkos ministerijos suderintas mokymo programas.

Mokymuose dalyvaujantiems asmenis išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis kvalifikacijos tobulinimą pagal  STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ nustatytą tvarką.

 

Mokymo (seminaro) data  2018 m. spalio 2 d.
vieta

Laisvė pr. 58, Vilnius, 5 auditorija (pirmas aukštas)

trukmė

8 akad. val.

kaina

115 EUR

Registracija į mokymus – tel. (8 5) 274 50 94, (8 5) 262 16 90, vgtu.nmc@vgtu.lt, vgtu.kvc@vgtu.lt.