Statybos kokybės gerinimas (klaidos vykdant konkrečius statybos technologinius procesus ir priemonės joms išvengti)

 

Mokymo (seminaro) data

Derinama

Prašome registruotis iš anksto.

vieta

Trakų g.1/26, Vilnius, VGTU Kokybės vadybos centras

trukmė

8 akad. val.

preliminari kaina

100 EUR

Registracija į mokymus – tel. (8 5) 274 50 94, (8 5) 262 16 90, vgtu.nmc@vgtu.lt, vgtu.kvc@vgtu.lt.

 

Mokymo (seminaro) tvarkaraštis šiuo metu rengiamas.

 

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai vykdomi pagal LR aplinkos ministerijos suderintas mokymo programas.

Mokymuose dalyvaujantiems asmenis išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis kvalifikacijos tobulinimą pagal  STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ nustatytą tvarką.