Žinių ir patirties, reikalingų valdyti ir prižiūrėti statinių statybą pagal FIDIC sutarčių nuostatas, įgijimas ir tobulinimas

Šis praktinis  seminaras skirtas atestuotiems ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovams, siekiantiems įgyti ar patobulinti savo žinias bei įgūdžius vykdyti statinių statybos pagal FIDIC sutarčių nuostatas valdymą ir priežiūrą. 

Seminaro veda  didelę patirtį  FIDIC sutarčių sudarymo, jų valdymo ir įgyvendinimo priežiūros srityse turintys  lektoriai.

Mokymo (seminaro) data

prašome registruotis

vieta

Trakų g.1/26, Vilnius, VGTU Kokybės vadybos centre

trukmė

6 akad. val.

kaina

99 EUR

Registracija į mokymus – tel. (8 5) 274 50 94, (8 5) 262 16 90, vgtu.nmc@vgtu.lt, vgtu.kvc@vgtu.lt.

 

 

Mokymo (seminaro) programa:

FIDIC (Raudonoji ir Geltonoji knyga) sutarčių principai. Inžinieriaus veiklos ypatumai.

FIDIC Raudonosios ir Geltonosios knygų modelių principai. Inžinieriaus veiklos skirtumai.

Inžinieriaus nurodymų įtaka Rangovo veiklai. Užsakovo įgaliojimai Inžinieriui duoti nurodymus.

Inžinieriaus Sprendimo įtaka situacijų sprendimui. Sprendimo priėmimo procedūra.

Pretenzijų procedūros. Inžinieriaus veiksmai sprendžiant tiek Rangovo, tiek Užsakovo pretenzijas.

Rangos sutarčių kainodaros principai. Inžinieriaus veiksmų palyginimas.

Techninės priežiūros elementai  Inžinieriaus veikloje. 

 

Mokymuose dalyvaujantiems asmenis išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis kvalifikacijos tobulinimą pagal  STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ nustatytą tvarką.